Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice, ul. Rawska 33 Tel./Fax (046) 833 26 53, 833 21 42
Władze spółki

Władzami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników
  • Zgromadzenie Wspólników stanowi Prezydent Miasta Skierniewice
    
 2. Rada nadzorcza
  • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Bogdan Uzar
  • Członek Rady Nadzorczej - Anna Kulesza-Bodych
  • Członek Rady Nadzorczej - Agnieszka Wilczyńska
    
 3. Zarząd Spółki
  • Zarząd jest jednoosobowy. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do składania podpisów w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu – Tadeusz Rudzik - Prezes.
    
 4. Dyrektor ds.ekonomiczno-finansowych Główny księgowy
  • Bożena Bąba

 

Zobacz również