Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice, ul. Rawska 33 Tel./Fax (046) 833 26 53, 833 21 42
Wynik przetargu na roboty budowlane
Protokoły z przetargów z dnia 24.11.2014 r.


ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Rawska 33, 96-100 Skierniewice
Tel. (46) 833 26 53,(46) 833 21 42
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 2.306.000zł
NIP 836-13-31-403 Nr KRS 0000197037

Skierniewice, 24.11.2014r .

PROTOKÓŁ

W dniu 24.11.2014r. o godz. 11³°, w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka
z o.o. ,ul. Rawska 33 w Skierniewicach odbył się ustny przetarg nieograniczony – aukcja,
na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Sienkiewicza 18 w Skierniewicach,
o pow. użytkowej 166,18m².
Komisja przetargowa w składzie:
1. Tadeusz Rudzik – Przewodniczący Komisji
2. Barbara Sawicka – Członek Komisji
3. Bogdan Szyszka - Członek Komisji
Do przetargu przystąpił:
1. Jędrzej Orlikowski zam. 96 – 100 Skierniewice Pamiętna 10
2. Przebieg przetargu:
1. Osoba przystępująca do przetargu została wpisana na listę uczestników, okazała dowód wpłaty wadium w wysokości 800,00zł ( kserokopia w aktach)
2. Przewodniczący Komisji Przetargowej zapoznał uczestnika z regulaminem przeprowadzania przetargu i przypomniał o wysokości ceny wywoławczej – 16,00zł.
3. Uczestnik przetargu złożył oświadczenie zgodnie z regulaminem przetargu.
4. Przystąpiono do licytacji.
5. Postąpienia:
- 17,60zł z 1m² powierzchni plus VAT.
Pan Jędrzej Orlikowski oferując stawkę 17,60zł/m² plus VAT wygrał przetarg.
Ustalono, że kwota wadium zostanie zaliczona na poczet czynszu po podpisaniu umowy najmu ww. lokalu.

Na tym przetarg zakończono.

Tadeusz Rudzik – Przewodniczący

Barbara Sawicka - Członek

Bogdan Szyszka - Członek


ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Rawska 33, 96-100 Skierniewice
Tel. (46) 833 26 53,(46) 833 21 42
Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieście w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 2.306.000 zł
NIP 836-13-31-403 Nr KRS 0000197037

Skierniewice, 24.11.2014 r.

PROTOKÓŁ

Przetargi na wynajem lokali użytkowych przy ul. Jagiellońska 8/ 16 paw. 6,
ul. Sienkiewicza 18, Batorego 2 i Batorego 37/ 39, wyznaczone na dzień 24.11.2014 r. nie odbyły się z uwagi na brak oferentów.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków komisji:

1/ Tadeusz Rudzik - Przewodniczący

2/ Barbara Sawicka - Członek

3/ Bogdan Szyszka - Członek


ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Rawska 33, 96-100 Skierniewice
Tel. (46) 833 26 53,(46) 833 21 42
Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieście w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 2.306.000 zł
NIP 836-13-31-403 Nr KRS 0000197037


Skierniewice, 24.11.2014 r.

PROTOKÓŁ

W dniu 24.11.2014r. o godz. 9°°, w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka
z o.o. ,ul. Rawska 33 w Skierniewicach odbył się ustny przetarg nieograniczony – aukcja,
na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Jagiellońskiej 8/ 16 paw. 4 w Skierniewicach,
o pow. użytkowej 89,10m².
Komisja przetargowa w składzie:
1. Tadeusz Rudzik – Przewodniczący Komisji
2. Barbara Sawicka – Członek Komisji
3. Bogdan Szyszka - Członek Komisji
Do przetargu przystąpił:
3. Artur Kołodziejek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy IGŁA,
4. Przebieg przetargu:
6. Osoba przystępująca do przetargu została wpisana na listę uczestników, okazała dowód wpłaty wadium w wysokości 800,00zł ( kserokopia w aktach)
7. Przewodniczący Komisji Przetargowej zapoznał uczestnika z regulaminem przeprowadzania przetargu i przypomniał o wysokości ceny wywoławczej – 16,00zł./m²
8. Uczestnik przetargu złożył oświadczenie zgodnie z regulaminem przetargu.
9. Przystąpiono do licytacji.
10. Postąpienia:
- 17,60zł z 1m² powierzchni plus VAT.
Pan Artur Kołodziejek oferując stawkę 17,60zł/m² plus VAT wygrał przetarg.
Ustalono, że kwota wadium zostanie zaliczona na poczet czynszu po podpisaniu umowy najmu ww. lokalu.

Na tym przetarg zakończono.

Tadeusz Rudzik – Przewodniczący

Barbara Sawicka - Członek

Bogdan Szyszka - Członek

Zobacz również