Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice, ul. Rawska 33 Tel./Fax (046) 833 26 53, 833 21 42
Struktura własności

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest jednoosobową Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasto Skierniewice, pod firmą: ZGM Spółka z o. o. z siedzibą w Skierniewicach ul.Rawska 33. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 306 000, 00 zł. i dzieli się na 2306 równych i niepodzielnych udziałów. Jedynym udziałowcem Spółki jest miasto Skierniewice reprezentowane przez Prezydenta Miasta, które posiada 100% udziałów.

Zobacz również